Skuteczność działania

Testera Owulacyjnego ze śliny Afrodyta

dni płodne, Skuteczność działania

Skuteczność 98%

Korelacja pomiędzy pojawiającymi się obrazami skrystalizowanej śliny a skuteczną owulacją / okresem płodnym  (określona także przez dopochwowe badania ultrasonograficzne jajników oraz w szczególności pęcherzyka)  została potwierdzona w 98% przypadkach w badaniach klinicznych przeprowadzonych przez Uniwersytet  „La Sapienza” w Rzymie, gdzie zastosowano nasz  Tester Owulacyjny / Test Owulacyjny ze śliny.

Na przestrzeni kilkdziesięciu lat przeprowadzono wiele szczegółowych badań klinicznych potwierdzających związek pomiędzy zmianami zachodzącymi w stężeniu hormonów w cyklu miesiaczkowym a zjawiskiem krystalizacji płynów ustrojowych, m.in. śliny, o kształcie przypominającym liście paproci  

1945: Papanicolau  – “ojciec” dzisiejszych badań cytologicznych, jako pierwszy zaobserwował powstawanie struktur przypominających paprocie z wyschnietych płynów ustrojowych.  Zauważył, że wraz ze wzrostem poziomu estrogenu, śluz szyjkowy po wyschnięciu ulega krystalizacji kształtem przypominającym paproć.

1957: Dr. C. Andreoli & DR. M. Della Porta, włoski ginekolog w “Badanie krystalizacji śliny w cyklu miesiączkowym” w Uniwersyteckiej Klinice Położniczo – Ginekologicznej w Torino potwierdzili korelację pomiędzy krystalizacją śliny o kształcie podobnym do liści paproci, które nachodzą na siebie wzajemnie i pojawiają się w dużej ilości jedynie w połowie cyklu miesiączkowego, kiedy stężenie estrogenu jest najwyższe i kiedy dochodzi do owulacji.

1968: Dr. Biel Cassals, hiszpański ginekolog badający krystalizację śliny dowiódł, że ślina ulega takiej samej krystalizacji w formie “paproci” jak śluz szyjkowy. Swoje badania opublikował  w 1968 roku w Medica Clinica. Dodatkowo skonstruował pierwszy mini mikroskop owulacyjny na  ślinę i przeprowadził badania kliniczne na 1 000 kobietach przez okres 10 miesięcy badając za pomocą mikroskopu owulacyjnego występowanie rzeczywistej fazy płodnej. Dni płodne zostały potwierdzone w 96,2% badanych przypadków.

1989: Tandra Pal & Asok K Bhattacharyya, z Calcutta University College of Science, India, potwierdzili skuteczność przewidywania występowania dni płodnych i owulacji na podstawie śliny. Ślina jest najłatwiej dostępnym płynem ustrojowym, tak więc przewidywanie owulacji na podstawie oceny krystalizacji śliny jest łatwą i dostępną metodą wyznaczania dni płodnych.

1991: M. Guida, Instytut Ginekologii i Położnictwa w Neapolu, przeprowadził badania korelacji pomiędzy zjawiskiem krystalizacji śliny a rzeczywista fazą płodną i owulacją.  Osiągnieto wynik pozytywny w 92%.

1992: M. Barbato, A. Pandolfi, M. Guida przeprowadzili badanie udowadniając bezpośrednią korelację pomiędzy krystalizacją śliny w formie paproci a okresem płodności i potwierdzili, że obserwacja krystalizacji śliny może być stosowana jako nowy parametr w wyznaczaniu przez kobietę dni płodnych w połaczeniu z innymi objawowo-termicznymi metodami wyznaczania w formie liści paproci. W niektórych przypadkach krystalizacja pojawiła się nawet 7 dni przed pierwszym dniem skoku podstawowej temperatury ciała. Natomiast w większości przypadków, liście paproci pojawiały się 1 -2 dni przed pojawieniem się śluzu płodnego

1992:  Departament Ginekologii i Położnictwa w Brnie, Czechosłowacja, przeprowadził badanie na 300 kobietach w ramach programu zapłodnienia in-vitro, które w określeniu dni płodnych i owulacji stosowały podręczny tester owulacyjny na ślinę. Wyniki potwierdziły bezpośredni związek pomiędzy stężeniem estrogenu a krystalizacją śliny. Skuteczność zdefiniowano jako “na bardzo wysokim poziomie”, a w połączeniu z metodą pomiaru podstawowej temperatury ciała określono na poziomie 99%.

1994: Centrum Kliniczne w Serbii przeprowadziło badanie ” Wyznaczenie Dni Płodnych i Niepłodnych w Cyklu Miesiączkowym Kobiet przy Użyciu Testu do Krystalizacji Śliny” i stwierdzono, że krystalizacja śliny jest tak samo skuteczną metodą przwidywania dni płodnych i owulacji jak analiza śluzu szyjkowego czy badanie ultrasonograficzne. Ponadto, zwrócono uwagę, że dużą wartością takiego testu (testera owulacyjnego ze śliny) jest jego czułość, szczególnie w okresie przedowulacyjnym oraz czasie samej owulacji.

1994: G. Galati & E. Trapani, włoscy ginekolodzy przeprowadzili badanie kliniczne na Uniwersytecie w Rzymie, Departament Ginekologii, używając Testera Owulacyjnego ze Śliny. Badanie przeprowadzono na 328 kobietach i potwierdzono dokładność w wyznaczaniu dni płodnych w 98% przypadkach, wyższy wskaźnik skuteczności niż innych metod antykoncepcyjnych. Tak więc test owulacyjny ze śliny może być z powodzeniem stosowany w określaniu dni płodnych.

2001: Badanie kliniczne przeprowadzone w USA zgodnie zgodnie z wymaganiami FDA mające na celu zbadanie skuteczności mini mikroskopu owulacyjnego na slinę w porównaniu z testami owulacyjnymi na mocz. Udowodniono, Skuteczność mini mikroskopu owulacyjnego ze śliny wykrywającego dni płodne i zbliżającą się owulację w cyklu miesiączkowym kobiety na podstatwie krystalizacji śliny wyniosła 98%. Krystalizacja śliny w struktury podobne kształtem do liści paproci występuje na skutek wzrostu stężenia hormonów owulacyjnych.

2015:  Badanie “Zmiany w stężeniu estrogenów obecnych w ślinie jako metoda wyznaczania fazy płodnej “
V. Gunther a,*, I. Bauer a, J. Hedderich b, L. Mettler a, M. Schubert a, M.T. van Mackelenbergh a, N. Maass a, I. Alkatout, Departament Ginekologii i Położnictwa, Szpitale Uniwersyteckie Schleswig-Holstein. Badanie miało na celu porównanie skuteczności wyznaczania owulacji i dni płodnych przez tradycyjne testy owulacyjne na mocz a testu owulacyjnego ze śliny. Potwierdzono skuteczność wykorzystywania śliny i jej zjawiska krystalizacji w wyznaczaniu fazy płodnej w cyklu miesiączkowym. Dodatkową zaletą testera owulacyjny ze śliny nad tradycyjnym testem na mocz jest fakt, że wykrywa on fazę płodną o 1 dzień wcześniej, a jest to związane z czasem i kolejnością zachodzących zmian hormonalnych przed owulacją. Podsumowując, tester owulacyjny ze śliny jest łatwy w obsłudze, niedrogi i może być stosowany samodzielnie w domu z pełną dyskrecją.

Translate »